Kartoteka Gniazd i Lęgów


Kartoteka Gniazd i Lęgów


Kartoteka - podstawowe informacje

Prawidłowo wypełnione karty

Problemy z wypełnianiem kart

Monika Czuchra <monika.czuchra@uwr.edu.pl>
tel. 71 - 375 40 57
fax. 71 - 322 28 17

Lucyna Hałupka <lucyna.halupka@uwr.edu.pl>

Kartoteka Gniazd i Lęgów
Uniwersytet Wrocławski
ul. H. Sienkiewicza 21
50-335 WrocławPrawidłowo wypełnione karty - przykłady

Karty gniazdowe z opisem przebiegu lęgów świstunki (Phylloscopus sibilatrix) i kowalika (Sitta europaea):

Na odwrocie karty należy zaznaczyć odpowiednią kratkę w "Losie gniazda". U kowalika w ostatniej kontroli obserwowano rodzinkę, więc należy zakreślić rubrykę "Podloty widziane w pobliżu gniazda". U świstunki w ostatniej kontroli (dziesięć dni po wykluciu) stwierdzono puste, rozerwane gniazdo bez łusek ("łupieżu"). W "Losie gniazda" należy więc zakreślić rubryki "Gniazdo puste", "uszkodzone".

Częściej spotykane problemy z wypełnianiem kart gniazdowych

Większość kart przesyłanych do zbiorów wypełnianych jest prawidłowo, tym nie mniej zdarzają się niedociągnięcia, trafiają się karty wypełniane niezgodnie z zaleceniami „Instrukcji”. Poniżej zwracamy uwagę na najczęściej pojawiające się niedostatki.

Najczęstszym błędem popełnianym przy wypełnianiu kart jest mylne określenie losu gniazda, tak, że zapis na odwrocie karty wskazuje na opuszczenie gniazda przez pisklęta, a zapis z przodu na ich obecność w gnieździe. Proszę zwrócić uwagę, że zapis z tyłu karty „Ptaki dorosłe niepokoją się, noszą pokarm” jest jedną z „Oznak pomyślnego wylotu”, a więc dotyczy lęgu po opuszczeniu gniazda, gdy rodzice karmią podloty. Gdy podczas ostatniej kontroli młode są jeszcze karmione przez rodziców w gnieździe, nie należy zaznaczać tych kratek.

Przy ostatniej kontroli gniazda konieczne jest wpisanie daty ostatniej kontroli i zawartości gniazda na froncie karty oraz zaznaczanie losu gniazda na jej odwrocie. Zaznaczenie odpowiedniej kratki w „Losie gniazda” nie zastępuje zapisu z frontu, lecz jest tylko jego powtórzeniem.

Nie należy wypełniać kart gniazdowych w przypadku spotkania rodzinki poza gniazdem, o ile wcześniej nie znaliśmy ich gniazda. Czasem otrzymujemy karty, na których opisane są obserwacje rodziców wodzących młode lub karmiących podloty, bez podania informacji o gnieździe czy losach lęgu przed wylotem. Takie dane niestety musimy odrzucać.

Do rubryki „L. jaj” lub „L. piskl.” wpisujemy „+” tylko wtedy, gdy nie możemy ich dokładnie policzyć, ale wiemy na pewno, że są w gnieździe.

Nie należy samemu oceniać wieku piskląt, lecz opisywać ich wygląd. Stopień rozwoju piskląt jest bardzo ważny i pomocny w ustaleniu daty klucia. Więcej o tym - na co zwracać uwagę i jak opisywać - można przeczytać na str. 16-17 „Instrukcji” Kartoteki.

Po wylocie piskląt nie należy wypełniać rubryki „L. piskl.”, chyba że się wyraźnie zaznaczy obok, że pisklęta są poza gniazdem.

Na koniec przypominamy o konieczności zawiadamiania Komisji Faunistycznej w przypadku stwierdzenia lęgu podlegającego weryfikacji.